Dagens fylkesveg 12 gjennom Bustneslia i Rana er en av de største flaskehalsene for næringstrafikk i Nordland, og skaper særlig problemer for tyngre kjøretøy vinterstid. Det bratteste partiet har en stigning på opp mot 9 prosent over en strekning på 1700 meter. Bustneslia er den eneste ferdselsåren mellom kysten og E6 på Nord-Helgeland, og er spesielt viktig for fisketransporten.

Statens vegvesen har utarbeidet en rapport for Nordland fylkeskommune, med alternativer for å bedre framkommeligheten på strekningen. Statens vegvesen anbefaler alternativ B – med en 4 kilometer lang tunnel og ny veg langs hele strekningen fra Nyvoll til Sletten.

Alternativ A: Ny veg i dagens trasé. Alternativ B: Lang tunnel. Alternativ C: Kort tunnel og ny veg i dagens trasé. Illustrasjon.Hovedalternativer for å løse problemer med fremkommeligheten i Bustneslia. Illustrasjon: Statens vegvesen