Ustvedt bru er i dårlig stand og skal rehabiliteres. Fylkesvei 1370 Løkenveien vil bli stengt over brua fra juni til november 2019 i forbindelse med rehabiliteringen av brua. Omkjøring vil bli skiltet.

Eksisterende bru vil bli revet, men unntak av noen fundamenter som skal gjenbrukes. Brua vil blant annet få nytt brudekke i tre. Brua vil beholde dagens linjeføring og bredde med ett kjørefelt. Når brua er ferdig rehabilitert i november 2019, vil det ikke være noen vektrestriksjoner på brua.

I 2015 vedtok Ski kommune reguleringsplan for ny bru og vegsystem. Akershus fylkeskommune har vedtatt at brua i stedet skal rehabiliteres. Bakgrunn for dette er at Bane NOR arbeider med en plan for å flytte jernbanen/østre linje.