Det skal etableres gang- og sykkelveg langs fylkesveg 152 Skiveien mellom Stenfelt og Greverud. I tillegg skal det etableres ny innfartsparkering ved Oppegård jernbanestasjon.