Nå behandler Oppegård kommune innspillene. Konsulent vurderer om det må gjøres enkelte endringer i planen som følge av innspillene som har kommet inn.

Statens vegvesen er ansvarlig for å utarbeide reguleringsplanen, men det er kommunen som til slutt skal vedta planen.