3D-illustrasjoner, alternativer for ny trase for fylkesveg 156 mellom Bråtan og Tusse i Frogn kommune:

Alternativ 3B

Alternativ 4B

Alternativ 4C

Alternativ 7B

Alternativ 7C