Klagene har ikke ført fram. Fylkesmannens vedtak er endelig.

Nesodden kommune vedtok reguleringsplan for fv. 157 mellom Flaskebekk og Granholt i februar 2016. Det kom inn klager på vedtaket og planen ble sendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus til behandling.

Under kan du laste ned brevet fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.