Statens vegvesen har laget reguleringsplan for etablering av fortau på østsiden av fv. 163 Kirkeveien, mellom Kirkedalsveien og Haslum kirke i Bærum kommune. Planen ble vedtatt i Bærum kommune 24. september 2014

Endelig finansiering og byggestart er ikke avklart.