I perioden fra onsdag 8. til mandag 13. august er det mye arbeid som skal gjøres. Jernbanesporene må fjernes før den gamle undergangen blir tatt bort. Så skal den nye undergangen settes på plass før jernbanesporene legges på plass igjen. i forbindelse med arbeidene kan det bli nødvendig å gjennomføre noe sprenging/pigging av fjell.

Fra onsdag 8. august om kvelden til mandag 13. august om morgenen vil det ikke gå tog i rute på Rørosbanen mellom Hamar og Elverum. Bane Nor/NSB vil informere nærmere om alternativ til togtransport.