Fylkesveg 166 Skolevegen ble onsdag 11. april stengt i området hvor ny jernbaneundergang skal bygges. Vegen vil være stengt til juni 2019. I stengingsperioden er bussholdeplassene ved Løten stasjon midlertidig flyttet til utenfor Coop-bygget i Stasjonsvegen. På disse midlertidige holdeplassene er det ikke lov å parkere for andre kjøretøy og av hensyn til alle trafikanters fremkommelighet og sikkerhet ber vi om at andre parkeringsplasser i Løten sentrum brukes. Besøkende til legesentrene bes benytte parkeringsplass bak senteret med innkjøring ved siden av Mona Lisa. Les mer om de midlertidige bussholdeplassene og parkering.