Sprengingene skal gjøres i vann- og avløpsgrøfter som må bygges i forbindelse med byggingen av ny jernbaneundergang i Løten sentrum. I vann- og avløpsgrøfter er det kun nødvendig med små sprenginger, men det er likevel strenge sikkerhetskrav knyttet til sprengingsarbeider. Derfor vil sprengingene bli varslet med sirener, og vakter vil sørge for at personer ikke oppholder seg for nær sprengingen i det sprengingene går av. Noe rystelser må påregnes ved sprengingsarbeidene.

Sprengingene vil gjennomføres på dagtid og i perioder på dagen når det ikke er tog på Rørosbanen i nærheten av Løten sentrum.

Statens vegvesen bygger på vegne av Hedmark fylkeskommune ny jernbaneundergang under Rørosbanen på fylkesveg 166 i Løten sentrum. Det skal også bygges rundkjøring i krysset mellom fv. 166 Skolevegen, fv. 167 Stasjonsvegen og avkjøringen til Løtenhallen. Tiltakene vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten på fv. 166 Skolevegen. Arbeidene skal være ferdig i juli 2019.