Kommunestyret i Løten vedtok i sitt møte den 21.6.2017 reguleringsplan for søndre jernbaneundergang på fylkesveg 166 i Løten sentrum. Vedtatte plandokumenter: