Hovedmålsettingen for prosjektet er å bedre fremkommeligheten for myke trafikanter, ivareta og bedre trafikksikkerheten.

Viktige elementer ved planleggingen vil være:

  • Å lage løsninger som ivaretar trafikksikkerheten på en god måte
  • Skape et sammenhengende og enhetlig gang- og sykkelvegtilbud
  • Lage et tilbud som flest mulig vil velge å bruke