Planforslaget og tilhørende dokumenter er tilgjengelig:

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned"
  • aurskog-holand.kommune.no og 
  • på Rådhuset i Aurskog-Høland kommune, besøksadresse Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Varsel om offentlig ettersyn blir kunngjort i Indre Akershus Blad og grunneiere og rettighetshavere vil få skriftlig brev. Planforslaget blir samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser.

Frist for innspill er 2. november

Eventuelle merknader til planforslaget må sendes skriftlig innen 2. november 2018 til Aurskog-Høland kommune, Plan- og utvikling, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen, eller pr. e-post til postmottak@ahk.no

Ny gang- og sykkelveg skal sikre god og trygg framkommelighet for myke trafikanter. Trygge skoleveger er viktig for å få flere barn og unge til å gå og sykle til og fra skolen.