• Delstrekning Brattåsen-Mork: Forslag til reguleringsplan ferdig utarbeidet.
  • Delstrekning Kringen Brattåsen: Forprosjekt for aktuelle trafikksikkerhetstiltak er utarbeidet.
  • Delstrekning Mork–Finstad: Forprosjekt for aktuelle trafikksikkerhetstiltak er utarbeidet.
  • Delstrekning Heia–Brattåsen: Arbeidet med reguleringsplan ble startet  ved årsskiftet 2014-15 og ble ferdig mars 2016.
  • Reguleringsplan for midtdeler fv. 170 Heia – Mork ble oversendt 01.11.17 til Fet og Sørum kommune for 2. gangs behandling og endelig vedtak.