Reguleringsplan for første del av gjennomgående sykkelveg i Gjøvik, Hans Mustads gate og del av Marcus Thranes gate.