Krysset mellom Vormsundvegen og Hvamsvegen er et ulykkesbelastet kryss. Eksisterende kryss skal derfor bygges om til en rundkjøring for å gi en mer trafikksikker løsning. Samtidig som krysset bygges om til en rundkjøring, skal det bygges fortau på vestsiden av fylkesveg 177 fra den nye rundkjøringen til Årnes bru. På vegne av Nes kommune og Årnes Vannverk SA vil ledninger knyttet til vann, avløp og spillvann legges om. I tillegg vil høy- og lavspent i anleggsområdet legges om på vegne av Hafslund Nett.

Reguleringsplan og andre relevante dokumenter kan lastes ned i menyen til høyre.

Prosjektet er planlagt gjennomført som en totalentreprise. Dette innebærer at totalentreprenøren skal prosjektere og bygge tiltakene nevnt i avsnittet foran.