Tiltaket inngår i handlingsprogrammet for fylkesveger 2018-2021(23). Hedmark fylkeskommune ønsker at tiltaket skal bygges i 2021.

Planen er tilgjengelig

Merknader

Vi ber om merknader til planen innen 11. oktober 2019. Send merknadene skriftlig til:

Oversendelsen merkes med detaljreguleringsplan fv. 175 Sandervegen, Sør-Odal sak 18/143157

Åpen kontordag

Torsdag 12. september klokken 17:00 – 19:00 på Sør-Odal bibliotek vil vi være tilgjengelig for alle som har spørsmål.

Kontakt

Har du spørsmål til planforslaget kan du kontakte Ragnar Bjørnstad på telefon 61 27 13 04 eller e-post ragnar.bjornstad@vegvesen.no

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.