Reguleringsplan for fylkesveg 175 Konows veg–Skarnesbråten til offentlig ettersyn, høringsfrist 11. oktober 2019.