Video fra prosjektet:

Fv. 17 Østvik-Sprova
Fv. 720 Strømnes - Malm