Kommunedelplan:

Reguleringsplan:

Fv. 17 Dyrstad-Kvarving

 Fv. 17 Østvik-Beitstadsundet / Alhusøra-Sprova:

Vedlegg:

Reguleringsplan fv. 17 Beitstadsundet-Alhusøra/Fv. 720 Strømnes-Malm

Vedlegg:

Vedlegg, felles for begge reguleringsplanene: