Kvarving - Sprova Malm fv. 17 og fv. 720
Foreslått planprogram er oversendt Steinkjer og Verran kommune. Kommunene vil behandle utleggingsvedtak i uke 50/2010 og uke 2/2011.
Høringsdokumentene vil legges ut på begge kommunenes hjemmesider. Du kan laste ned forslag til Planprogram (vedlegg til denne siden).