Det helhetlige prosjektet planlegges realisert i to trinn: En sørlig del, trinn 1, og en nordlig del, trinn 2.

På denne nettsiden finner du informasjon om trinn 1. Vi har delt inn trinn 1 i fem delstrekninger:

  • Fv. 17 Dyrstad–Østvik
  • Fv. 17 Østvik–Beitstadsundet
  • Fv. 17 Beitstadsundbrua
  • Fv. 17 Strømnes–Sprova
  • Fv. 720 Strømnes–Malm