Forberedende arbeid, med bygging av tilkomstveg til Beistadsundbrua samt en anleggsveg for å unngå tungtrafikk i et boligområde i Malm, starter høsten 2016 og vil være ferdig sommeren 2017.

Delstrekningene bygges ut i denne rekkefølgen:

  1. Fv. 17 Beitstadsundbrua: Bygging starter senhøsten 2017 og skal være ferdig høsten 2019.
  2. Fv. 17 Strømnes-Sprova: Bygging starter høsten 2017 og skal være ferdig høsten 2019.
  3. Fv. 17 Østvik-Beitstadsundbrua: Bygging starter i første kvartal 2018 og skal være ferdig høsten 2019.
  4. Fv. 720 Strømnes-Malm: Bygging starter ved inngangen til 2018 og skal være ferdig høsten 2019.
  5. Fv. 17 Dyrstad-Østvik: Bygging antas oppstartet høsten 2018. For denne strekningen må det utarbeides reguleringsplan for valg av løsning.