Vi skal bygge 8,5 km ny fv. 17 på sørsiden av Hjellbotn, inkludert ny bru over Beitstadsundet, og 5,8 km ny fv. 720 fra Strømnestangen til Malm sentrum. Ny fv. 17 og ny fv. 720 øker trafikksikkerheten og bedrer fremkommeligheten.