Nord-Trøndelag fylkeskommune skal betale ca. 50 prosent av summen. Resten skal finansieres med bompenger.

Involverte kommuner og fylkeskommunen er enige om en bompengeløsning. Bompengesøknad ble behandlet i Stortinget 3. april 2017. Det er planlagt tre innkrevingspunkt: Ett på fv. 17 på Dyrstad, ett på fv. 720 på Strømnes og ett på fv. 17 på Sprova. Planlagt fremdrift innebærer innkreving av bompenger fra vegåpning høsten 2019.

Se bompengeproposisjon her.