Vi skal bygge bru over Beitstadsundet. Brua blir 580 meter lang.

Den nye fv. 17 vil krysse Beitstadsundet med ei 580 meter lang bru. Brua er ei stålkassebru med samvirkende betongdekke i seks spenn. Den skal fundamenteres med rammede stålrørpeler til faste masser eller berg.  Brua har ei bredde på 11 meter med økende bredde til 14,5 meter mot land på Strømnes-siden. Det blir belysning på brua.

Formålet med delprosjektet:

  • Økt trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet
  • Ivareta miljøhensyn