Dagens fv. 17 på strekningen Dyrstad-Østvik er ujevn og har til dels dårlig standard. Krappe kurver, smal veg og mange avkjørsler gjør at vegen ikke oppfyller dagens krav til fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. Tiltakene som er planlagt langs strekningen vil gi økt trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet i form av sikrere kryss, færre krappe kurver, færre avkjørsler og bygging av parallelle lokalveger.

Formålet med delprosjektet:

  • Økt trafikksikkerhet og fremkommelighet
  • Ivareta miljøhensyn

Reguleringsplanlegging startes opp sommeren 2017.

Bygging av denne strekningen antas oppstartet høsten 2018.