Vi bygger nytt kryss mellom ny fv. 17 og ny fv. 720 vest for nye Beitstadsundbrua. Deretter går fv. 17 i ny trase videre til Sprova. På denne strekningen bygger vi to tunneler: Den ene tunnelen blir 1000 meter lang og den andre tunnelen blir 600 meter lang.

Formålet med delprosjektet:

  • Økt trafikksikkerhet og fremkommelighet
  • Ivareta miljøhensyn

Prosjektet forventes å være ferdig høsten 2019.