Her er oversikt over de åtte tilbyderne og tilbudssum:

Røstad Entreprenør AS: 18 770 603 kroner
Farbu & Gausen AS: 17 696 569 kroner
Tveraas Maskin AS: 18 628 126 kroner
BL Entreprenør AS: 16 504 247 kroner
Tore Løkke AS: 20 920 302 kroner
Odd Einar Kne AS: 18 107 347 kroner
KNAS Kolbjørn Nilsskog AS: 20 683 291 kroner
Anlegg Nord AS: 21 795 176 kroner

Mange av entreprenørene er fra nærområdet. Byggeleder Mari Sagbakken er fornøyd med deltakelsen.
- Det er bra at det er såpass stor interesse for prosjektet i markedet, sier Sagbakken, og legger til at den første entreprisen på et prosjekt alltid er en milepæl.

Skriver kontrakt i løpet av året.
Mange av tilbudssummene ligger i samme spekteret, noe som ifølge prosjektleder Jo Bernt Brønstad kan tyde på at entreprenørene har forstått tilbudsgrunnlaget likt.

Nå skal tilbudene kontrollregnes.

- Vi regner med å skrive kontrakt i løpet av året. Grunnen til at vi må vente er at vi er avhengige av Stortingets godkjenning av bompengesøknaden før vi kan skrive kontrakt, sier Sagbakken.

I denne første entreprisen inngår blant annet bygging av anleggsveger og atkomstveger til landfestene for Beitstadsundbrua, både nord og sør for sundet. I tillegg skal det bygges forbindelse mellom Tjuin industriområde i Malm, og den kommende vegen til Strømnes.