Dette skal bygges i entreprisen som nå er annonsert i den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, Doffin:

- 5,4 km ny veg
- tilhørende lokalveger mellom Strømnes og Sprova
- Strømnestunnelen (1000 meter)
- Holmviktunnelen (600 meter)
- Holmvikbrua (42 meter)
- Eldbrua (27 meter)
- elektrotekniske anlegg, drenering, asfaltering, vegmerking, rekkverk, skilt, lysmaster m.m.

Entreprisen er den største på prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, og det er tydelig stor interesse i markedet.

- Flere interessenter har ringt og stilt spørsmål rundt når entreprisen annonseres. Det er tydelig at dette er en milepæl for flere enn oss, sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad. Brønstad legger til at han regner med at mange melder seg på i konkurransen om det som er den største entreprisen noensinne i fylket.

Stort prosjekt og mange arbeidsplasser
Vegprosjekt genererer mange arbeidsplasser. Denne entreprisen ligger i en størrelsesorden på mange hundre millioner kroner. Det betyr mye arbeid både for entreprenører, underentreprenører og leverandører de neste årene.

- Vi vet at en stor del av entreprisen er tjenester levert av store og mindre leverandører i nærområdet. Dette kommer altså mange til gode, også i lokalsamfunnet, sier Brønstad.

Tydelige krav til fremdrift og kvalitet
Prosjektet Fv. 17 og fv. 720 skal være ferdig ved utgangen av 2019. Selv om denne progresjonen tok utgangspunkt i at Stortinget behandlet bompengeproposisjonen sommeren 2016, er det fullt trykk på å holde samme fremdriftsplan.

- Stortinget behandlet bompengeproposisjonen april 2017, og ikke i juni 2016 som forventet. Hvordan er det mulig å opprettholde samme fremdriftsplan?
- Vi har planlagt godt, gjort godt forarbeid og har vært klar til å trykke på knappen så snart vi har fått klarsignal fra politisk hold. Vi stiller tydelige krav til fremdrift og kvalitet, sier Brønstad.

 

Tilbudsfrist på entreprise: 2. juni kl. 12.00.
Til orientering: Annonse er oversendt i dag. Behandlingstid i Doffin er to dager etter mottak. Annonsen vil derfor ikke være tilgjengelig under gitt lenke ennå.