I månedsskiftet mai-juni skal bruelementene til Beitstadsundbrua løftes på plass. Dermed inviterer vi til åpen dag, i prosjektet som har pågått siden våren 2017, med15 kilometer veg, to tuneller og flere brukonstruksjoner. Nå er tiden kommet til å løfte bruelementene på plass på den største brua: Beitstadsundbrua.

Åpen publikumsdag

- Mange er nysgjerrige på hva som foregår når bruelementene nå skal heises på plass i Beitstadsundet. Derfor ønsker vi velkommen til en åpen publikumsdag, sier Jo Bernt Brønstad, prosjektleder for prosjektet Ny fv 17 og 720.


Lørdag 1. juni skal bruelementet, som blir liggende nærmest Strømnes, på Malm-siden i det 580 meter lange bruspennet, heises på plass. Dette er løft nummer to i selve løfteoperasjonen. Elementet er 150 meter langt, og veier 730 tonn.
- Det kan nok bli et spektakulært syn. Derfor legger vi til rette for at publikum kan kjøre fra Malm og ut til anleggsområdet for bruprosjektet ved Strømnes for å bivåne prosessen, forklarer Brønstad.
- Vi gjør klart et sikkert område like ved selve anleggsområdet, med god utsikt til det som skal skje. Og vi kommer også til å ha folk tilstede som kan forklare og svare på spørsmål.

Innsikt

I tillegg blir det satt opp en liten utstilling med bilder og tekst fra byggeperioden på stedet.
- Vi håper mange vil benytte seg av muligheten til å få god innsikt i kunsten å bygge ei bru, innenfor trygge rammer, oppfordrer Brønstad, som ber folk om å være forsiktige både på veg ut, og vel fremme.
- Vegen som går innover mot Strømnes er fremdeles en anleggsveg, som går gjennom et anleggsområde. Så vær fornuftig og kjør forsiktig, oppfordrer han.


- Vi synes også det er viktig å påpeke at publikum ikke tar seg ut av det tilrettelagte området. Det er både bedre utsyn og tryggere på området vi legger til rette, konstaterer Brønstad.

Tre timer

Lekteren som frakter bruelementet går fra kaia på Tjuin klokka cirka klokka 08.00, og skal etter planen være fremme ved bruområdet to timer senere, cirka klokka 10. Der bruker lekteren om lag to timer på å posisjonere seg og ankre opp. Dermed er planen at løftet begynner cirka klokka 12.00, og skal vare i tre timer, frem til 15.00.


Å montere ei bru en er kompleks operasjon, hvor både vær og vind kan påvirke den planlagte fremdriften. Derfor må vi ta forbehold om at alle tidspunktene er oppgitt etter planen, og kan endres i takt med virkeligheten. 

Ingen droner

Vi gjør oppmerksom på at det av sikkerhetshensyn er forbudt å fly med drone over området så lenge operasjonen pågår, og at sundet er stengt for båttrafikk av samme grunn.