- Vi har god framdrift i alle deler av anleggsarbeidet. For noen uker siden begynte vi også opp på den 2,3 kilometer lange strekningen fra Østvik til Beitstadsundet. Vi er dermed i gang på alle deler av anlegget, sier prosjektleder Jo-Bernt Brønstad i Statens vegvesen.

Nedenfor er dronebilder fra deler av anlegget, tatt i løpet av de siste to ukene, med beskrivelser av status i arbeidet.