I Trønder-Avisa og Steinkjer-avisa er det varslet stenging av Beitstadsundet i perioden 27. mai til og med 16. juni.

I praksis betyr dette at det vil være redusert fremkommelighet i denne perioden.

De dagene det foregår løft ute i sundet vil det ikke være mulig å passere mens lekteren med krana ankommer brustedet, og hele tiden mens den ligger i posisjon.

Det gjennomføres løft med følgende planlagte rytme forutsatt optimale forhold (vær og vind):


30.05
01.06
03.06
05.06
09.06
11.06
13.06 (erstatter løftet som måtte utsettes på grunn av vindforhold 30. mai)

Disse dagene vil sundet være stengt store deler av dagen.

Oppdateringer vedrørende datoer legges ut på prosjektets hjemmeside og Facebook-side.