Ny fv. 17 i Steinkjer og Verran vil krysse Beitstadsundet med ei bru. Før helga lyste vi ut jobben med å bygge brua.

- Det er en milepæl for oss å lyse ut denne kontrakten, og vi har lagt ned mye jobb i konkurransegrunnlaget. Nå håper vi at interessen i markedet er stor, sier prosjekteringsleder Tone Melhus Romstad, og legger til at fristen for å levere tilbud er satt til kl. 12.00 den 25. september. 

580 meter lang stålkassebru
Beitstadsundbrua blir ei 580 meter lang stålkassebru, med betongdekke i seks spenn.  Den skal fundamenteres med rammede stålrørpeler til faste masser eller berg. Brua har ei bredde på 11 meter, og nordre ende av brua skal breddeutvides på grunn av venstresvingefelt og siktkrav i kryss med fv. 720.

Entreprisen som nå er lyst ut omfatter bygging av den nye brua, inkludert tilhørende elektroarbeid, asfaltering samt montering av rekkverk og lysmaster.

Prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm er delt inn i fem entrepriser. Fv. 17 Beitstadsundbrua er en av fem. Frist for å ferdigstille brua er satt til høsten 2019.