Dermed tegner bruprofilen seg tydelig i sundet.

- Vi har gledet oss til å få lagt på stålkassene, slik at hele bruspennet nå er på plass, sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad.

Han kan notere seg at prosjektet, som Statens vegvesen utfører på vegne av Trøndelag fylkeskommune, skrider fremover som planlagt.

- Det å få seilet og heist på plass de store stålkassene har vært en viktig milepæl i prosjektet. Nå er vi veldig fornøyde med at vi har kommet så langt, og at vi er i rute til å blir ferdige til rett tid, forteller Brønstad. 
- Denne uka starter også den endelige sveisingen av brukassa. Det arbeidet blir ferdig i løpet av juli måned. Deretter starter støping av betongdekket i månedsskiftet juli/august. Det vil foregå i om lag to måneder, forklare han.

Publikum

De siste ukene har vært preget av hektisk aktivitet langs breddene i Beistadsundet, samtidig som løfteoperasjonen har gått sin jevne gang. Mens lekteren Paula og taubåten Boa Balder sørget for trygg seiling, har det tidvis vært mange skuelystne.

- Vi arrangerte blant annet åpen dag for publikum lørdag 1. juni. Da myldret det av folk her, samtidig som vi gjennomførte det første løftet. Det var fantastisk artig å se at så mange tok turen i finværet, sier Brønstad begeistret. Han er ikke fremmed for å gjenta suksessen.

- Vi vurderer å ha en ny åpen dag midt i august, slik at folk kan få innsyn i tunellene, og hvordan de er bygget.

Asfalt

På flere av strekningene både på fylkesveg 17 og fylkesveg 720 er asfaltleggingen i gang.

- Vi ser virkelig at det er et nytt vegnett som trer frem, og ser frem til at trafikanter skal komme seg raskere og tryggere frem, sier Brønstad. 

Mer veg

Samtidig som arbeidet følger fremdriftsplanene, holdes kostnadene nede. Hittil er det spart rundt 150 millioner kroner. Dette vil Brønstad bruke på å bygge mer og tryggere veg, ved at prosjektet utvides til å bygge fem kilometer fylkesveg 17 mellom Dyrstad og Kvarving. 

- Detaljreguleringen for strekningen Dyrstad - Kvarving ligger til offentlig ettersyn frem til 17. juli, forklarer Brønstad. Det kan du lese mer om her.

 

 

Beitstadsundbruspenn 1Beitstadsundbruspenn 1

 

 

Beitstadsundbruspenn 2Beitstadsundbruspenn 2

 

 

Beitstadsundbruspenn 3Beitstadsundbruspenn 3