Illustrasjon omkjøring VestvikIllustrasjon omkjøring Vestvik

Avkjøring til Fv 6982 Solbergvegen mot Benan vil bli flyttet ca 100 meter nordover mot Vellamelen. Dagens avkjørsel mot Benan  vil bli stengt.

Det må også påregnes enkelte perioder med manuell dirigering og lysregulering i forbindelse med vegarbeider på Østvikområdet, i uke 38-44.