I utgangspunktet er fylkeskommunale investeringer ikke underlagt statlig kvalitetssikring, men inntektsdelen av fylkeskommunale bompengeprosjekter vil bli underlagt KS2 som en del av saksforberedelsen for Stortingets behandling av bompengeproposisjonen. Denne kvalitetssikringen gjennomføres fordi innføringen av bompenger betraktes som en skattlegging av innbyggerne.

Før fylkeskommunen gis anledning til å kreve inn bompenger, gjennomfører derfor Samferdselsdepartementet KS2 for bompengeprosjektet.  

Solid prosjekt og nøkterne tall
Statens vegvesen sendte bompengesøknad for prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm til Samferdselsdepartementet 22. februar i år. I september fikk vi første tilbakemelding fra konsulenten som departementet har leid inn i forbindelse med KS2.

- Kort oppsummert er tilbakemeldingen på finansieringen av prosjektet at dette er et robust og solid prosjekt, sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad.

I KS2 er følgende gjennomgått:
- Forutsetninger for prosjektet
- Gjennomføringsstrategi
- Organisering
- Styring av prosjektet
- Resultater fra usikkerhetsanalyse
- Resultater fra bompengeanalyse
- Kostnadsoverlag

Flere entrepriser gir mindre risiko
Brønstad opplyser at de har valgt en kontraktstrategi/gjennomføringsstrategi med flere entrepriser med ulike størrelse og byggetid, slik at kontraktene blir attraktive for lokale entreprenører. Risikoen blir også mindre med en slik inndeling. KS2 har vurdert argumentene for en slik gjennomføringsstrategi og aksepterer disse.

- Hva er neste steg nå?
- Vi er svært fornøyd med at konklusjonen er at dette er et solid og grundig prosjekt med lav risiko. Det er Stortinget som behandler bompengesøknaden. Beskjeden vi har fått fra politisk hold er at vi kan forvente av kvalitetssikret bompengesøknad vil bli endelig behandlet i Stortinget i desember 2016, sier Brønstad.

Hvis denne fremdriften overholdes, vil prosjektet ferdigstilles høsten 2019 som planlagt.