Det er omkjøring om fv. 6982 Solbergvegen.

Det er opparbeidet snumuligheter på begge sider av avstengningen.