I den forberedende kontrakten, hvor Odd Einar Kne AS har vært hovedentreprenør, har vi ryddet skog for ny fv. 17, vi har sprengt bort fjell og brukt steinmassene til oppbygging av ny veg.

Når du nå står på jordet på Solberg, ser du tydelig veglinja til nye fv. 17 på begge sider av Beitstadsundet. (I bildegalleriet under ser du stedsnavn og hva som er gjort de ulike stedene).

- På Strømnessiden av Beitstadsundet har vi avsluttet det forberedende arbeidet nå, og vi har hatt god framdrift. Forbindelsesvegen fra Tjuin til Sundbygdvegen er bygd og åpen for trafikk, opplyser byggeleder Bjørn Erik Andersson.

På begge sider av Beitstadsundet, både på Solberg og på Strømnes, har vi tatt ut 40.000 kubikk stein. Alt er brukt til oppbygging av ny veg.

Kvikkleire er fjernet
På ny fv. 17 på Solberg, var det kvikkleire i grunnen på omkring 100 meter av strekningen. Vi skiftet ut kvikkleira med steinmasser.

På jordet ved Østvik er steinmassene brukt til forbelastning til ny fv. 17. Her trengs det enda mer stein, og vi henter de resterende massene fra Solbakken.

- Det blir anleggstrafikk i dette området ut september, sier Andersson.

Stor aktivitet utover høsten
Selv om den forberedende kontrakten nærmer seg slutten, blir det mye aktivitet utover høsten. Skanska Norge AS skal bygge den største kontrakten på prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm: 5,4 km ny fv. 17 mellom Strømnes og Sprova.

I denne kontrakten inngår bygging av 5,4 km ny veg, to tunneler og to bruer. Vi har også annonsert konkurransegrunnlag for å bygge ei 580 meter lang bru over Beitstadsundet.

Prosjektleder Jo Bernt Brønstad opplyser at det fra oktober av blir kontinuerlig anleggsvirksomhet fram til vegen åpner for trafikk i slutten av 2019.