Prosjektorganisasjonen som skal bygge Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm har vært klar til å starte bygging lenge. Etter at bompengeproposisjonen ble behandlet i Regjeringen denne måneden, ble klarsignalet til å starte bygging gitt. Nå kommer det til å gå slag i slag fremover.

Anleggskontor på Asphaugen
I neste uke flytter prosjektorganisasjonen inn på anleggskontoret som ligger på Asphaugen.

- Vi er veldig fornøyd med å være i gang. 1. mars tar vi første spadetak. Da starter vi å bygge anleggsveger og atkomstveger til det som skal bli landfestene på Beitstadsundbrua. Vi vil jobbe både sør og nord for sundet, sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad. I tillegg skal det bygges forbindelse mellom Tjuin industriområde i Malm, og den kommende vegen til Strømnes.

Skal dere markere startskuddet av prosjektet?
- Ja, vi skal ha ei enkel markering av første spadetak sammen med representantene fra vegeieren, Nord-Trøndelag fylkeskommune, de involverte kommunene og entreprenøren, sier Brønstad.
Hvorfor er anleggskontoret plassert på Asphaugen?
- Vi vurderte flere alternativ. Årsaken til at vi valgte samfunnshuset på Asphaugen, er at det er sentralt plassert i forhold til flere prosjekt, opplyser Brønstad. Prosjektorganisasjonen som bygger Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, skal også bygge E6 Selli-Asp-Trøa i Steinkjer og E6 Langnesberga i Snåsa, når disse får bevilgning.

I underkant av tre års byggetid
Prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm er det største vegprosjektet i Nord-Trøndelag noensinne. Det vil knytte Innherred tettere sammen med Namdalsregionen og Fosenregionen.

Et prosjekt av en slik størrelse genererer stor interesse i markedet, noe konkurransen om den forberedende kontrakten bekreftet. Det er Odd Einar Kne AS som tar det første spadetaket.

- Når vi starter å bygge, går det raskt fremover. Vi har tenkt å jobbe knallhardt for å holde tidsfristen på prosjektet, selv om startskuddet kom senere enn vi hadde håpet på, sier Jo Bernt Brønstad.

Hele prosjektet skal være ferdig bygd ved utgangen av 2019. Knappe tre års byggetid krever systematisk arbeid og god progresjon.

- Tre år går raskt. Det er ikke lenge til at trafikantene kan kjøre på en ny, moderne og trafikksikker veg. På nyvegen blir det fartsgrense på 80 km/t hele vegen. I dag varierer fartsgrensen mellom 40 km/t og 80 km/t, sier Brønstad.

Slik blir fremdriften
1. mars tar vi første spadetak på de forberedende arbeidene. Disse skal være ferdige på sensommeren i år. Allerede høsten 2017 starter vi å bygge 5,4 km ny fv. 17 mellom Strømnes og Sprova. På denne strekningen er det to tunneler.

Til høsten starter vi også byggingen av landkarene på den 580 meter lange brua som skal gå over Beitstadsundet. Byggetida på brua er to år.

I januar 2018 starter vi bygging av 5,8 km ny fv. 720 fra Strømnes til Malm. To måneder etter, i mars 2018, bygger vi ny fv. 17 mellom Østvik og Beitstadsundbrua og gjør tiltak på fv. 17 mellom Dyrstad og Østvik.

Ved utgangen av 2019 kan trafikantene kjøre på nyvegen.

Informasjon underveis
Når et så stort prosjekt bygges, er det mange som er interesserte i å få informasjon underveis.

På denne prosjektsiden på vegvesen.no legger vi ut informasjon månedlig. I tillegg har prosjektet en Facebook-side som heter «Statens vegvesen fv. 17 Steinkjer-Namsos».  

- Facebook egner seg godt for å vise fremdriften i byggeprosessen. Her vil vi legge ut informasjon, med bilder og videoer, slik at folk kan se hva som skjer, sier Jo Bernt Brønstad.

Når det bygges i nytt terreng, utenfor eksisterende veg, er det ikke så lett for folk å få innblikk i hva vi gjør. Vi satser derfor på å bruke kanaler som egner seg for visualisering.

Utover våren vil vi i tillegg ha åpne kontordager ved anleggskontoret, slik at folk kan komme innom, få informasjon og stille spørsmål. Vi kommer også til å arrangere åpne informasjonsmøter. I tillegg blir det bransjemøter for entreprenører og leverandører.

Dette skal vi bygge
- 14,5 km ny veg
- Ny bru på 580 meter
- Åtte mindre bruer
- To tunneler på 1000 og 600 meter
- Vegen mellom Østvik og Strømnes blir 10 meter bred
- Resten av vegen blir 7,5 meter bred
- Det blir masseflytting og planering av store områder