Her er listen over tilbydere og tilbudssum:

tilbudsåpning strømnes malmtilbudsåpning strømnes malm

 

Ved annonsering av kontrakten sa byggeleder Mari Sagbakken at hun forventet stor interesse for prosjektet i markedet.

- Det stemte. Vi har lagt ned mye tid og arbeid i tilbudsgrunnlaget, og det er veldig bra at konkurransen om kontrakten er så god. Nå skal vi gå gjennom tilbudene, sier Sagbakken, og legger til at signering vil skje i slutten av desember.

Riktig kontraktstrategi
Prosjektleder for Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, Jo Bernt Brønstad, sier at valg av kontraktstrategi og grundig arbeid i forkant av kontraktstrategien, er viktig for å skape interesse i markedet. I samarbeid med oppdragsgiver Nord-Trøndelag fylkeskommune valgte Statens vegvesen å dele opp prosjektet i flere entrepriser, slik at det er mulig for lokale entreprenører å være med å konkurrere. Velger man å dele opp i få og store entrepriser, er det vanskeligere for mindre og lokale entreprenører å være med å konkurrere.

- Det er tydelig at strategien med å dele inn prosjektet i seks entrepriser, gir god respons i markedet. Vi er svært fornøyde med at hele ni entreprenører ønsker å bygge ny fv. 720, sier Brønstad.

5,7 km ny fv. 720
Kontrakten som det i dag var tilbudsåpning på ble annonsert 26. september. Her er noen av elementene som inngår i kontrakten:

- Bygging av 5,7 km ny veg som er 7,5 meter bred
- Elektrotekniske anlegg
- Drenering
- Rekkverk
- Skilt
- Veglys
- Asfalt og vegoppmerking