Ny fv. 720  skal gå langs Beitstadsundet, og blir 5,7 km lang.

- Det er mye masseflytting i kontrakten, opplyser byggeleder Mari Sagbakken.

Konkurransegrunnlaget er på 239 sider uten vedlegg, og det er lagt ned mye tid og arbeid i å utarbeide grunnlaget. Det er viktig for å få riktig pris i markedet.

Dette inngår bl.a. i kontrakten:

  • Elektrotekniske anlegg
  • Drenering
  • Rekkverk
  • Skilt
  • Veglys
  • Asfalt og vegoppmerking

Nye fv. 720 blir 7,5 meter bred.

Byggeleder Mari Sagbakken og kontrollingeniør Jørgen Langeland ser frem til å komme i gang med bygging.

- Vi er i rute tidsmessig. Nå har vi annonsert konkurransegrunnlaget. 10. oktober kl. 12.00 er det tilbudskonferanse på anleggskontoret på Asphaugen. Tilbudsfristen er 7. november. Vi har god grunn til å tro at det er stor interesse i markedet for å bygge ny fv. 720, sier Sagbakken.

Se illustrasjon av ny fv. 720 i denne videoen:

https://www.youtube.com/watch?v=775OM6VpMJI