- Vi er nå i gang med å bytte ut de siste massene i vegen mot eksisterende veg foran Prix, forteller Bjørn Erik Andersson, byggeleder i Statens vegvesen. 

- Arbeidet medfører lysdirigering på samme måte som tidligere.

Når vegen er bygd opp igjen er det klargjøring for asfaltering og kantsteinsetting som står for som står for tur.

- Vi skal frese ned asfalten på fv. 720 både foran Prix og forbi servicekontoret. Dette gjør vi for at vi skal få riktig høyde og tverrfall med ny asfalt, forklarer Andersson.

Asfalteringen i sentrum starter i månedsskifte mai/juni.

Nytt kryss

Både krysset til Tjuin og krysset til Landsemvegen skal gjøres ferdig før asfalteringen starter. Begge kryss er ordinære T-kryss som kommer 90 grader på ny fv. 720 og med kantstein på begge sider. Trafikken skal fortsatt kjøre som tidligere, men må tilpasse svingemønster og hastighet som for et vanlig kryss. Det vil etter hvert heller ikke være mulig å parkere ved den gamle lasterampa på baksiden av Prix.

- Vi oppfordrer folk til å beregne litt ekstra tid og til å vise hensyn for hverandre og arbeidene som pågår, sier Andersson.

Rutebuss

Dagens busslomme ved bankbygget fjernes og gjør at rutebussen må stoppe i vegen.

- Vi skal legge til rette etter beste evne for adkomst til ny midlertidig busstopp. Både midlertidig busstopp og kjøremønster vil bli godt skiltet slik at det ikke skal oppstå uønsket situasjoner, forsikrer Andersson.

Slike endringer og midlertidige omlegginger krever ekstra oppmerksomhet fra den enkelte trafikant, men er helt nødvendig for å fullføre arbeidet til rett tid.

- Dersom noe er uklart eller ikke fungerer godt nok ønsker vi tilbakemelding undervegs slik at vi kan se på mulighetene for å gjøre justeringer, opplyser han.

- Endringene vil vedvare inntil vegåpningen mot slutten av året. Vi ber om forståelse og tålmodighet fra publikum og lover at det snart blir bedre!