I Østvik-krysset, på fylkesveg 17 ved Østvik, er kjøremønsteret lagt om fra i dag av (tirsdag 26. mars 2019). Omleggingen er nødvendig for videre arbeid med ny fylkesveg 17 og ny fylkesveg 720, som Statens vegvesen bygger for Trøndelag fylkeskommune, og er laget slik at det skal være minst mulig ulempe for trafikanter på strekningen. 

Nytt kjøremønster vil gjelde frem til august 2019.

- Vi ber om at alle tar hensyn til arbeid på vegen, og til andre trafikanter, sier Oddbjørn Breivik i Statens vegvesen. 

 

Kartutsnitt ØstvikKartutsnitt Østvik