25. mai var det tilbudsåpning på jobben med å bygge 2,4 km ny fv. 17 mellom Østvik og Beitstadsundet. Fire entreprenører leverte tilbud. Consto Anlegg Nord AS vant konkurransen med en tilbudssum på 93.072.525 kr eksl. mva. I går signerte vi kontrakt med dem.

Med denne signeringen er alle kontrakter for fv. 17 og fv. 720 Østvik-Sprova-Malm inngått.

- Byggestart blir sannsynligvis i september, og prosjektet skal være fullført høsten 2019 som de andre kontraktene, opplyser prosjektleder Jo Bernt Brønstad.

Kontrakter for strekningen fv. 17 Dyrstad-Østvik vil bli annonsert før sommeren 2019.