Den 6. november 2017 ble Sichuan Road and Bridge Group tildelt oppdraget med å bygge Beitstadsundbrua. Det er alltid en klagefrist etter at tildeling skjer.  Klagefristen i forbindelse med denne tildelingen ble satt til 16. november.

Statens vegvesen har mottatt to klager innen tidsfristen:
14. november mottok vi klage fra PNC Norge AS.
15. november mottok vi klage fra Skanska Norge AS.

Statens vegvesen er i gang med å behandle klagene. Resultatet av klagebehandlingen vil være klart i neste uke.

- Vi har mottatt to klager, og er i gang med å vurdere begge klagene. Resultatet av klagebehandlingen vil være klart i neste uke, sier prosjektleder for Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, Jo Bernt Brønstad.