Dermed kan de som jobber på brua nå spasere tørrskodd over Beitstadsundet. I løpet av de siste fjorten ukene er trettitre dekkeseksjoner blitt støpt, i tillegg til landkar og vingemurer. Arbeidet omfatter blant annet rundt 5500 kvadratmeter forskaling, montering og binding av omtrent 750 tonn armering og 2750 kubikkmeter betong.

Beitstadsundbrua ferdig støptBeitstadsundbrua ferdig støpt

Den siste tiden har det parallelt med dekkestøp blitt montert inndekning for overflatebehandling. Siste malingsstrøk blir nå påført stålkassen.

I de kommende ukene vil det gjennomføres overflatebehandling av stålkassen, støp av kantdrager, montering av rekkverk og belysning. Noe arbeid skal sluttføres inne i stålkassen, og nedrigging vil settes i gang. Mye av arbeidet er væravhengig, og asfalt vil bli lagt på brudekket til våren.

Øst for sundet

På strekningen Østvik  - Beitstadsundet er asfalt lagt og oppmerking ferdig. Det gjenstår bare mindre arbeider, før strekningen er komplett. Østvik-krysset er tatt i bruk, og fungerer etter intensjonen.

Nordover

Strekningen Strømnes – Sprova
Strekningen nordover fra Strømnes til Sprova er ferdigstilt. Alt som skal gjøres er gjort. Det foregår for tiden sikkerhetsstesting av tunneler.

Trafikk til Strømnes

Hele strekningen fra Malm til Strømnes er ferdig, med asfalt og oppmerking.
Trafikken går ut til Strømnes.

For alle strekninger gjenstår det rekkverksarbeid.