Prosjektorganisasjonen er i en oppbyggingsfase og er per i dag bemannet med seks medarbeidere. Det er nå tre ledige stillinger på prosjektet.

Les fullstendig utlysningstekst her.

Vi søker etter to erfarne byggeleder for ny fv. 17 Strømnes-Sprova og bru over Beitstadsundet. Byggelederne vil blant annet ha følgende oppgaver:
- Oppfølging av kontrakter når det gjelder det tekniske, HMS og økonomi.
- Utføre kvalitets-, framdrifts og kostnadskontroll.
- Ha kontakt og oppfølging av entreprenører/leverandører, naboer/grunneiere og andre berørte samarbeidsparter.

Vi søker etter en kontrollingeniør veg. Kontrollingeniøren vil blant annet ha følgende oppgaver:
- Bistå byggelederne i prosjektet med befaringer, kontrollaktivitet, registreringsoppgaver og deltagelse i byggemøter.

 Ønsker du å vite mer om stillingene? Kontakt prosjektleder Jo Bernt Brønstad på tlf. 93464773.

Søknadsfrist: 9. oktober 2016.