Statens vegvesen mottok torsdag 28. november 2019 informasjon fra entreprenør SRBG om at ferdigstillelse av Beitstadsundbra ikke blir som tidligere varslet, ettersom de har behov for mer tid til gjenstående aktiviteter enn tidligere antatt.

Dette medfører at det ikke blir veiåpning 19. desember 2019, slik det har blitt antydet.

-          Ny dato for veiåpning er ikke klar, men vi planlegger nå at det blir i slutten av januar 2020.  Vi vil sette trafikk på det nye vegnettet så snart alt er klart, sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad.

Det vil ikke kreves inn bompenger før det nye vegsystemet er åpnet for trafikk.

Asfaltdekket vil fortsatt bli utført våren 2020 som tidligere omtalt.

Konsekvenser for forsinket ferdigstillelse er kontraktteknisk, og vil bli behandlet mellom entreprenør og Statens vegvesen.

-          Vi synes selvfølgelig det er uheldig med en slik utsettelse, sier Brønstad.

-          Avtalt ferdigstillingsdato for brua tilsa at vi skulle kunne åpne før jul. Slik blir det ikke. Nøyaktig hvorfor dette nå har blitt situasjonen, må vi finne ordentlig ut av når arbeidet er ferdig og evalueringen gjort.