Strekningen mellom Strømnes og Sprova, med to tunneler, nærmer seg å være ferdig. Strekningen utgjør en viktig del av byggeprosjektet ny fylkesveg 17 og ny fylkesveg 720 Dyrstad – Sprova – Malm, som Statens vegvesen bygger for Trøndelag fylkeskommune. Vi markerer med å invitere til åpen dag i Strømnestunnelen lørdag 24. august.

Strømnestunnelen like før ferdigstillelseStrømnestunnelen like før ferdigstillelse

Stor interesse

- Da vi arrangerte åpen dag i forbindelse med montering av Beitstadsundbrua reagerte folk veldig positivt, og strømmet til. Vi opplever stor interesse for arbeidet vi gjør med nye fylkesveger her. Ettersom det er tydelig at folk er interessert, inviterer vi igjen, sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad.

Ferdige

Både Strømnestunnelen og Holmviktunnelen er i all hovedsak bygget ferdig. Noe installasjon av elektrisk anlegg gjenstår, men skal i hovedsak være ferdig når vi arrangerer åpen dag.
- Da kan folk komme og se på hvordan både vegstrekning og tunnel ser ut. De kan vandre inn gjennom tunnelen og helt til Beitstadsundbrua, forklarer Brønstad.
- Dessuten kommer jo vi til å ha folk tilstede som kan svare på spørsmål om tunnelbygging, i tillegg til at de kan se bilder og planer fra byggingen. Vi håper mange vil ta turen for å se hvordan man bygger moderne tunneler i dag, sier Brønstad.

Asfalt lagt

Status for hele strekningen fra Strømnes til Sprova er at så å si all asfalt er lagt.. For tiden foregår det kantpuss og montering av rekkverk og utstyr. Oppmerking starter uke 33, mens miljøtiltak som skjermvegg, leskur for busspassasjerer og lydskjermende tiltak vil pågå utover høsten.

Åpen dag:

Statens vegvesen inviterer til åpen dag i Strømnestunnelen
Tid: 24. august, 12.00 til 15.00. Det vil bli gitt en kort orientering om prosjektet kl 12.00
Oppmøtested: I Holmvika på nord/vest siden av Strømnestunnelen. Parkering er på ny fv 17.
Det blir enkel servering.